Αυτή η σελίδα προγραμματίζεται ακόμη

 

Αυτή η σελίδα προγραμματίζεται ακόμη

Αυτή η σελίδα προγραμματίζεται ακόμη

 

Αυτή η σελίδα προγραμματίζεται ακόμη

Αυτή η σελίδα προγραμματίζεται ακόμη

 

Αυτή η σελίδα προγραμματίζεται ακόμη

Αυτή η σελίδα προγραμματίζεται ακόμη

 

Αυτή η σελίδα προγραμματίζεται ακόμη

Το βραβείο Reconnection®

 

​​ Η διαδικασία επανασύνδεσης® έχει καθοριστεί με ακρίβεια και απαιτεί απόλυτη ακρίβεια. Στην ιδανική περίπτωση, η επανασύνδεση πραγματοποιείται δύο συνεχόμενες ημέρες.

 

Η τιμή για την Επανασύνδεση® ορίζεται σε ταλάντωση 333 παγκοσμίως. Στις γερμανόφωνες χώρες αυτό σημαίνει 333 ευρώ. Η προσωπική επανασύνδεση® είναι δυνατή μόνο στον ιστότοπό μου.

Σημείωση: Παρόλο που δεν αποτελεί προϋπόθεση, συνιστάται να παρακολουθείτε μία έως τρεις συνεδρίες Επανασυνδετικής Θεραπείας® πριν από την προσωπική Επανασύνδεση®.

Αυτή η σελίδα προγραμματίζεται ακόμη

 

Αυτή η σελίδα προγραμματίζεται ακόμη

Αυτή η σελίδα προγραμματίζεται ακόμη

 

Αυτή η σελίδα προγραμματίζεται ακόμη

Νομικός

Dr. Οι Eric Pearl και The Reconnection®, Sabine Sangitar Wenig, καθώς και η ασκούμενη Kerstin Reiter δεν δίνουν ιατρικές οδηγίες, υποσχέσεις ή εγγυήσεις. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι κατάλληλες μόνο για προσωπική χρήση. Η διαβίβαση ή η αντιγραφή, ακόμη και σε αποσπάσματα, ή εμπορική χρήση επιτρέπεται μόνο με γραπτή συγκατάθεσή μας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πραγματοποιούνται με την εξαίρεση οποιασδήποτε ευθύνης και με την εξαίρεση τυχόν εγγύησης. DivineArt - Soul Healing - Soul Mandalas Kerstin Reiter είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

 

Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες, Reconnective Healing®, The Reconnection®, προσωπικά μάνταλα ψυχής, κρυστάλλινα μάνταλα, μάνταλα ψυχής συνεργάτη, οικογενειακά μάνταλα κ.λπ. δεν αποτελούν ιατρική, ψυχιατρική ή ψυχολογική θεραπεία και δεν είναι θεραπεία. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την απαραίτητη θεραπεία από γιατρό, εναλλακτικό ιατρό ή φαρμακευτική αγωγή. Στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών, δεν γίνονται διαγνώσεις και δεν γίνονται θεραπευτικές υποσχέσεις.

 

Κάθε χρήστης των υπηρεσιών αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τον εαυτό του. Η πνευματική θεραπεία, η μεταφορά ενέργειας και όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την ενεργοποίηση των αυτοθεραπευτικών δυνάμεων. Οποιαδήποτε χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών μπορεί να ακυρωθεί από τον πελάτη ανά πάσα στιγμή. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται δεν είναι ακόμη επιστημονικά αναγνωρισμένες σε διάφορες χώρες. Δεν μπορεί να θεωρηθεί θεραπεία. Δεν δίνεται υπόσχεση για θεραπεία. Εάν προκύψει η εντύπωση ότι μια συγκεκριμένη υπηρεσία θα ήταν κατάλληλη για τη θεραπεία ασθενειών, δεν πρόκειται για υπόσχεση θεραπείας, αλλά για προσωπική γνώμη της divineArt - θεραπεία ψυχής - soul mandalas Kerstin Reiter.

 

Στη Γερμανία, η πνευματική θεραπεία δεν υπόκειται σε άδεια βάσει του Heilpraktikergesetz (Heilpraktikergesetz). (Απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της 2ας Μαρτίου 2004, AZ: 1 BvR 784/03).

Sharan ' Nojella